Lääkehoidon arviointi -palvelu (LHA)

Lääkehoidon arviointi on osa järkevää lääkehoitoa. Onnistunut lääkehoito on tehokasta, turvallista, tarkoituksenmukaista ja taloudellista.

Lääkehoidon arvioinnissa ei ole tarkoitus arvostella potilaan lääkehoitoa vaan arvioida lääkityksen nykytilanne mahdollisine haasteineen ja tukea samalla myös muita terveydenhuollon ammattilaisia omassa työssään potilaan parhaaksi. Mahdolliset muutokset potilaan lääkityksiin tekee aina hoitava lääkäri.

Lääkehoidon arviointi on hyvä työkalu potilaan lääkitysten nykytilanteen kartoittamiseen erityisesti, mikäli potilaalla on käytössä useita lääkevalmisteita, potilas on yli 75-vuotias, potilaalla epäillään haittavaikutuksia (esim. kaatuilua, pahoinvointia, väsymystä, suun kuivumista), halutaan varmistaa ovatko potilaan käyttämien lääkkeiden ottoajankohdat asianmukaiset tai yksittäisen vastaanottokäynnin aikana ei ole mahdollista käydä potilaan lääkityksiä tarkemmin läpi. Lääkehoidon arviointi -palvelussa huomioidaan tarvittaessa myös potilaan käyttämien lääkevalmisteiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kela-korvattavuuksien ajantasaisuus.

Lisätietoja: info@farmaviisori.fi tai puh. 040-589 1156.